Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, 2015, Cal Newport

“So good they can’t ignore you – by Cal Newport” (Nguyên tác)  mang tới một cách tiếp cận khác mới mẻ về việc: Làm thế nào bạn tìm thấy công việc mà bạn yêu thích và khiến bạn hạnh phúc? Cuốn sách bác bỏ quan điểm: Theo đuổi đam mê, hạnh phúc/ thành công sẽ… Read More Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, 2015, Cal Newport