đích đến

🕵️‍♀️ Lướt qua bài đăng chia sẻ hình ảnh 10 năm trước và nói rằng đó là những người đã định hình cuộc đời anh cho tới hôm nay. Thoáng chốc ý nghĩ bủa vây về chính tôi!? Tôi đã chẳng thể chỉ rõ ràng được 🧍‍♀️🧍🧍‍♂️, dường như quá nhiều sự vật sự việc… Read More đích đến

mẹ ơi tại sao lại là kệ rỗng? [Pur.ty1]

George R.R. Martin từng nói “A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.” Tạm dịch: “Người đọc sách sống một ngàn cuộc đời trước khi chết, người chưa từng đọc chỉ sống được một mà thôi” Với tôi điều đó còn đúng cả với phim, sự… Read More mẹ ơi tại sao lại là kệ rỗng? [Pur.ty1]

Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, 2015, Cal Newport

“So good they can’t ignore you – by Cal Newport” (Nguyên tác)  mang tới một cách tiếp cận khác mới mẻ về việc: Làm thế nào bạn tìm thấy công việc mà bạn yêu thích và khiến bạn hạnh phúc? Cuốn sách bác bỏ quan điểm: Theo đuổi đam mê, hạnh phúc/ thành công sẽ… Read More Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, 2015, Cal Newport