vận đan

how beautiful it is, but that’ why we’ never meet again

vẫn cái sự đắm chìm vào bộ phim nào đó đã từng xem 🥰, giờ trong tôi rõ nhất chính là “Hương mật tựa khói sương” 🥰 (tuy trước giờ tôi chưa bao giờ là fan của tiên truyện luôn 🤭 – Cơ mà mọi lý do trưng ra chỉ dành cho những điều khác ngoài những thứ mình thích thôi à 🤫🤣 )
tôi chợt nghĩ rằng, có khi nào chúng ta từ khi bắt đầu tới cuối con đường đều mang trong mình một (vài) vận đan, và nó sẽ thay đổi (cứng dần hay tan biến) theo thời gian cùng với sự phát triển trong lý tưởng của bạn cùng những người, những việc bạn gặp đó 🙂.

vận đan khám phá? 🤔

vận đan chăm sóc? 🤔

vận đan bảo vệ? 🤔

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s